NTSC-cover_front.jpg

Det er snart tid, Nordic Truck, volum 1 Scandinavian Edition er i produksjon! Det første boken i mbmcargotech-serien om lastebil- og transportbøker på de fire skandinaviske språkene! Enda en milepæl, og kanskje begynnelsen på flere bøker spesielt rettet mot Skandinavia. Boken forventes å være tilgjengelig for bestilling fra 22. desember 2022 i vår nettbutikk.

Det är snart dags, Nordic Truck, volym 1 Scandinavian Edition är i produktion! Det första boken i mbmcargotech-serien om truck- och transportböcker på de fyra skandinaviska språken! Ännu en milepäl och kanske början på fler böcker speciellt riktade mot Skandinavien. Boken förväntas vara tillgänglig för beställning från den 22 december 2022 i vår webbutik.

Pian on aika, Nordic Truck, volume 1 Scandinavian Edition on tuotannossa! Ensimmäinen kirja mbmcargotech-sarjassa kuorma- ja kuljetuskirjoista neljällä skandinaavisella kielellä! Jo toinen virstanpylväs ja ehkä alku lisää kirjoja, jotka kohdistuvat erityisesti Skandinaviaan. Kirjaa odotetaan saatavan tilaukseen 22. joulukuuta 2022 verkkokaupassamme.

Det er snart tid, Nordic Truck, volumen 1 Scandinavian Edition er i produktion! Det første bog i mbmcargotech-serien om lastbil- og transportbøger på de fire skandinaviske sprog! Endnu en milepæl og måske begyndelsen på flere bøger specifikt rettet mod Skandinavien. Bogen forventes at være tilgængelig til bestilling fra den 22. december 2022 i vores webshop.